برچسب: فیلتر فتوشاپ

ساخت طناب با فتوشاپ!

مجموعه: گرافیک دستی و کامپیوتری 1.یک فایل 600*600 ایجاد کنید. 2.لایه ای جدید ایجاد کنید و فیلتر زیر را اعمال کنید. filter>sketch>halftone pattern Size =2(عدد بزرگتر برای طناب بزرگتر)3. حال Ctrl +T را فشار...