لباسی که با نخستین علائم عفونت سوختگی‌ها، می‌درخشد

مجموعه: گزارشهای علمی لباسی که با نخستین علائم عفونت سوختگی‌ها، می‌درخشدنمونه اولیه لباسی که توسط شیمی‌دانان دانشگاه باس در بریتانیا طراحی شده، با درخشش تحت نور فرابنفش، پزشکان را از نخستین علائم عفونت ناشی...